Problematyka dzieci słabowidzących i niewidomych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEGO W NYSIE zaprasza na szkolenie:

„Problematyka dzieci słabowidzących i niewidomych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej”

 

Data szkolenia: 11.09.2015 
Czas trwania: piątek 9.30 – 13.30 (4 godziny)

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, rodziców, opiekunów dzieci z dysfunkcjami wzroku

Blok tematyczny:
I Dzieci z uszkodzonym wzrokiem
II Adaptacja przestrzeni dla osób z uszkodzonym wzrokiem
III Sprzęt i nowe technologie

Koszt szkolenia: bezpłatne
Ilość miejsc – 20 osób
Zgłoszenie telefoniczne proszę kierować na nr 661571679
Jednostki prowadzące: PZN i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chorzowie

Uczestnicy otrzymają materiały na płycie CD i zaświadczenie o uczestnictwie.

Co ludzie powiedzą?

CO LUDZIE POWIEDZA 2

Być rodzicem – niełatwa rzecz

 • uczucia dziecka
 • utrzymanie dobrego kontaktu z dzieckiem
 • zachęcanie do współpracy
 • konsekwencje zamiast karania
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • uczenie samodzielności
 • domowa profilaktyka - uświadomienie przyczyn sięgania przez młodzież po używki, ucieczki w świat gier i wirtualnej rzeczywistości

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ CO 2 TYGODNIE W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 16:30-18:00

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 17.11.2014 

DOŁĄCZYĆ MOŻNA W KAŻDY KOLEJNY PONIEDZIAŁEK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

    Nysa, ul. Chopina 4   

tel.77 40 93 915

Zespół Orzekający

Dyrektor PODNiPPP w Nysie informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie będzie wydawał orzeczenia oraz opinie również dla dzieci:

 • niewidomych i słabo widzących
 • niesłyszących i słabo słyszących
 • z autyzmem

Zespół Orzekający wydaje Orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

Zaproszenie na spotkania dla pedagogów

Serdecznie zapraszamy pedagogów z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie na cykl spotkani w roku szkolnym 2013/2014.

W ramach cyklu proponujemy omówienie następujących tematów:

Jak nie dać się uzależnieniom

Od komputera, gier, papierosów, narkotyków, alkoholu...

Na spotkaniach dowiesz się:

 • o swoich mocnych i słabych stronach
 • o mitach i faktach związanych z uzależnieniami
 • jak być w zgodzie z samym sobą
 • czy są zdrowe "odloty" równie fascynujące jak używki

Przyjdź! Zadzwoń! Weź udział!

Program składa się z 8 trwających około 1,5 godziny spotkań (co 2 tygodnie). Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Jeśli potrzebujesz możesz spotkać się z terapeutą, pedagogiem indywidualnie.

Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 16.10.2013 r. o godzinie 17 

Spotkania będą się odbywać na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie ul. Szopena 4 tel. 77 40 93 915