Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1

JEDYNE TAKIE SZKOLENIE W NYSIE !!!

"Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1"

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych (surdopedagog, dyplomowany logopeda, terapeuta SI, trener metody werbo-tonalnej)
Czas trwania: 15 godzin
Termin: 10 maja 2016 r. (wtorek)15 maja 2016 r. (niedziela)
Nysa, ul. Szopena 4 (siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
Cel szkolenia:
Zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Historia powstania i założenia metody werbo-tonalnej.
 2. Zabawy fonacyjne z samogłoskami.
 3. Wywołanie samogłosek.
 4. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u małych dzieci (0 – 1 r.ż.).
 5. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u dzieci powyżej 2 roku życia.
 6. Wykorzystanie rytmu ciała w celu wywołania niektórych spółgłosek.
 7. Wykorzystanie rytmu muzycznego w celu utrwalania spółgłosek.
 8. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonych samogłosek i niektórych spółgłosek.

Zapisz się już teraz na szkolenie wysyłając wypełnione zgłoszenie (załącznik) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt szkolenia: 470 zł /os.
Zajęcia odbywać się będą:10.05.16 w godzinach 14.00-18.00, 15.05.16 w godzinach 9.00-16.00
Na zajęcia (15.05.) prosimy zabrać luźny strój, karimatę, lalkę.

Istnieje możliwość zakupu pomocy dydaktycznych w dniu szkolenia.

Zajęcia biblioterapeutyczne w przedszkolach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza dyrektorów przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych do skorzystania z oferty przeprowadzenia w przedszkolu/szkole zajęć biblioterapeutycznych – Uspołecznianie dzieci mających rozpocząć naukę w szkole

 Program składa się z 5 spotkań trwających około 45-60 minut, przeprowadzanych w grupie przedszkolnej dzieci 5-6 letnich.

Główne cele programu to:

$1·      Nabycie umiejętności współżycia w grupie

$1·      Poznanie norm społecznych

$1·      Kształtowanie uczuć

$1·      Kształtowanie postaw prospołecznych

 Tematy:

$11.     Dobre wychowanie

$12.     Inny nie znaczy gorszy

$13.     Dobre serce dla wszystkich

$14.     Zgoda w życiu człowieka

$15.     „Królestwo w tarapatach” – relacje międzyludzkie

 Zapraszamy do kontaktu: Karolina Łuczak (psycholog) tel. 4093915 wew. 34

Problematyka dzieci słabowidzących i niewidomych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej.

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEGO W NYSIE zaprasza na szkolenie:

„Problematyka dzieci słabowidzących i niewidomych w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej”

 

Data szkolenia: 11.09.2015 
Czas trwania: piątek 9.30 – 13.30 (4 godziny)

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, rodziców, opiekunów dzieci z dysfunkcjami wzroku

Blok tematyczny:
I Dzieci z uszkodzonym wzrokiem
II Adaptacja przestrzeni dla osób z uszkodzonym wzrokiem
III Sprzęt i nowe technologie

Koszt szkolenia: bezpłatne
Ilość miejsc – 20 osób
Zgłoszenie telefoniczne proszę kierować na nr 661571679
Jednostki prowadzące: PZN i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chorzowie

Uczestnicy otrzymają materiały na płycie CD i zaświadczenie o uczestnictwie.

Co ludzie powiedzą?

CO LUDZIE POWIEDZA 2

Być rodzicem – niełatwa rzecz

 • uczucia dziecka
 • utrzymanie dobrego kontaktu z dzieckiem
 • zachęcanie do współpracy
 • konsekwencje zamiast karania
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • uczenie samodzielności
 • domowa profilaktyka - uświadomienie przyczyn sięgania przez młodzież po używki, ucieczki w świat gier i wirtualnej rzeczywistości

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ CO 2 TYGODNIE W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 16:30-18:00

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 17.11.2014 

DOŁĄCZYĆ MOŻNA W KAŻDY KOLEJNY PONIEDZIAŁEK

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

    Nysa, ul. Chopina 4   

tel.77 40 93 915

Zespół Orzekający

Dyrektor PODNiPPP w Nysie informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 34 Opolskiego Kuratora Oświaty Zespół Orzekający działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie będzie wydawał orzeczenia oraz opinie również dla dzieci:

 • niewidomych i słabo widzących
 • niesłyszących i słabo słyszących
 • z autyzmem

Zespół Orzekający wydaje Orzeczenia dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.